باشندگان مقر: تلاش های دولت در مبارزه با مواد مخدر در بادغیس بی نتیجه بوده است

شماری از باشندگان ولسوالی مقر ولایت بادغیس عملکرد دولت را در پیوند به مبارزه با مواد مخدر را در این ولایت بی نتیجه توصیف داشته و اضافه مینمایند که برنامه های وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور طی چند سال گذشته در بادغیس بدون پیامد مثبت بوده است.

این باشندگان میگویند؛ عمدتا مواد مخدر در ساحات نا امن و تحت کنترول طالبان و مخالفان مسلح کشت شده و تلاش های دولت در این مناطق بی اثر بوده است.

عبدالله باشنده ولسوالی مقر که در یک برنامه آگاهی دهی ریاست مبارزه با مواد مخدر بادغیس در مرکز این ولسوالی شرکت نموده بود؛ راه اندازی اینگونه برنامه ها را در مراکز ولسوالی های بادغیس بی اثر بیان داشته و می افزاید؛ کسانی مواد مخدر کشت مینمایند که در بخش های ناامن زیست داشته و نمی توانند از برنامه های دولت سود ببرند.

این باشنده مقر تاکید میورزد؛ در صورت که دولت میخواهد با کشت مواد مخدر مبارزه جدی نماید؛ باید امنیت را در منطقه تامین و بدیل مناسب را برای کشاورزان فراهم سازد.

وی ادامه میدهد؛ هرگاه برنامه های دولت و وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور به همین ترتیب دنبال شود؛ پیامد جز هزنیه های پولی در قبال نخواهد داشت.

در همین حال ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بادغیس از کشت نزدیک به 4500 هکتار زمین مواد مخدر طی سال روان در این ولایت خبر داده و می افزاید که این اداره نتوانسته است حتی یک هکتار مزرعه مواد مخدر را تخریب نماید.

مسوولان ریاست مبارزه با مواد مخدر بادغیس؛ انگیزه عدم تخریب مزارع مواد مخدر را انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 دانسته و اضافه میکنند که دولت طی سال روان تمام توان خویش را در جهت تامین امنیت انتخابات صرف نموده است

سید نظام الدین سرپرست اداره مبارزه با موادمخدر بادغیس گفت؛ عمدتا مواد مخدردر بخش های از این ولایت کشت گردیده بود که طالبان و مخالفان مسلح در این بخش ها حضور گسترده داشتند.

گفته میشود که سال پیش نیز اندکی کمتر از ارقام اعلام شده از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر بادغیس در این ولایت مواد مخدرکشت گردیده بود.

خبر: محمد شریف

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.