برای 100 خانواده بی جا شده در بادغیس کمک صورت گرفت

برای ۱00 خانواده ی بی جا شده در ولسوالی های آبکمری و قادس ولایت بادغیس مساعدت صورت گرفت.

مسوولان محلی در ولایت بادغیس میگویند؛ این کمک ها غیر خوارکی بوده و از سوی یک دفتر غیر دولتی برای بی جاشدگان ولسوالی های قادس و آبکمری این ولایت توزیع گردیده است.

شراف الدین مجیدی رییس دفتر والی بادغیس گفت؛ این کمک ها زمستانی محسوب شده و شامل پتو ( کمپل ) و لوازم آشپزخانه میباشد که از سوی دفتر معاونیت کشور ناروی برای مهاجران؛ در اختیار 100 خانواده ی بی بجا شده قرار داده شده است.

مجیدی افزودکه؛ بخش عمده ی این خانواده ها دو ماه قبل در نتیجه حمله افراد وابسته به طالبان مسلح از منطقه پدیده ی دایزنگی، دره ی تاشپولاق و اجریم آبکمری متواری و به مرکز شهر قلعه نو بی جا شده اند.

وی اضافه کرد؛ برای هر یک از این خانواده ها 6 پتو و یک بسته ظروف مکمل آشپزخانه که شامل 19 قلم جنس میشود؛ توزیع گردیده است.

این در حالیست که خانواده های مذکور؛ مساعدت های انجام یافته را کافی ندانسته و از دولت و نهاد های همکار با آن میخواهد که با شروع زمستان کمک های بیشتر را در اختیار آنان قرار دهد.

خبر: محمد ناصر امانی

ویراستار: مشعل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.