کشاورزان ولسوالی بالامرغاب در انتظار گندم های زراعتی

باشنده گان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس ادعا می کنند گندم های زراعتی شان را طالبان مسلح که چند روز قبل متوقف ساخته بودن بین خود توزیع نموده اند.

این باشنده گان میگویند ؛ طالبان مسلح تمام گندم های زراعتی که سهمیه آنان بوده است برای خود توزیع نموده و از دولت میخواهند که در زمینه اقدام جدی نموده در غیر آن کشت و زراعت شان به مشکل روبر خواهد شد.

آنان اضافه می نمایند؛ گندم های که قرار بود بخاطر رشد کشاورزی آنان توزیع شود توسط محاسین سفیدان و بزرگان این ولسوالی ضمانت گرفته شده بود و دولت باید با این افراد جدی بر خورد نماید.

در همین حال مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس ادعای باشنده گان این ولسوالی را رد نموده و اضافه می نمایند که تلاش ها برای باز پس گرفتن این گندم ها جریان دارد.

مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب میگویند؛ که این گندم ها به اساس ضمانت محاسن سفیدان و بزرگان بالامرغاب تسلیم و آنان مسوولیت انتقال این مواد را به مرکز ولسوالی داشتند.

این مسوولان می افزایند؛ این گندم ها سهمیه کشاورزان بالامرغاب بوده که بربنیاد یک سند تضمینی به محاسن سفیدان این ولسوالی سپرده  شده است و این محموله شامل ۳۵ تن گندم اصلاح شده بزری میباشد.

مسوولان تاکید می ورزند ؛ که قرار بود این گندم ها به کشاورزان بالامرغاب برای رشد محصولات شان توزیع شود.

در همین حال گفته میشود که اعزام شماری از محاسین سفیدان و بزرگان ولسوالی بالامرغاب بخاطر باز پس گرفتن سه موتر عامل گندم های زراعتی تا به حال بی نتیجه مانده است.

طالبان مسلح از شش روز بدینسو، سه موتر عامل گندم های زراعتی که به سوی مرکز بالامرغاب درحرکت بودند، دراستقامت بند منگان؛ مسیر جاده قلعه نو – بالامرغاب متوقف نمودند.

خبر : عبدالقدیر وردک

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.