لیسه مسلکی زراعت قلعه نو به ارزش 40 میلیون افغانی ساخته شد

ریاست معارف ولایت بادغیس از تکمیل کار اعمار ساختمان لیسه مسلکی زراعت قلعه نو به ارزش بیش از 40 میلیون افغانی از بودجه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر کشور خبر میدهد.

مسوولان در ریاست معارف بادغیس میگویند؛ این ساختمان در ساحه نزدیک به 1000 متر مربع در سه منزل ساخته شده که شامل تمام ملحقات و لوازم درسی میباشد.

خیرمحمد شیرزاد معاون اداری ریاست معارف بادغیس میگوید؛ این ساختمان دارای 37 اتاق درسی و اداری بوده که در عرض بیشتر از یک سال ساخته شده است.

خیر محمد شیرزاد گفت؛ در حال حاضر لیسه مسلکی زراعت قلعه نو در یک منزل شخصی کرایه قرار داشته که شدیدا با کمبود جای روبرو میباشد.

شیرزاد افزودکه؛ قرار است آمریت انستیوت اداره و حسابداری ریاست معارف این ولایت نیز از ساختمان مذکور به شکل نوبتی استفاده نماید.

براساس اظهارات معاون اداری ریاست معارف بادغیس؛ لیسه مسلکی زراعت قلعه نو هفت سال قبل تاسیس و تا اکنون بیش از 150 دانش آموز از این لیسه فارغ گردیدند.

خبر: امید افضلی

ویراستار: مشعل

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.