آغاز کار مجدد 75 شورای انکشافی در ولسوالی قادس

مدیر برنامه هبستگی ملی در ولایت بادغیس از آغاز کارمجدد 75 شورا انکشافی در ولسوالی قادس خبر میدهد.

انجنیر محمد هارون انیس مدیر ولایتی برنامه همبستگی ملی در ولایت بادغیس میگوید: کار این شورا ها 3 ماه قبل بر اساس تهدید های امنیتی توسط مخالفان مسلح دولت متوقف گردیده بود که امروز سه شنبه مجدداً کار آنان آغاز گردیده است.

انجنیر محمد هارون انیس گفت: این شورا ها در مناطق دور دست این ولسوالی قرار داشته که پیش از این با افزایش تهدید های امنیتی و حضور مخالفان مسلح تعطیل شده بود.

مدیر برنامه همبستگی ملی در بادغیس افزود که؛ اکنون با بهتر شدن وضعیت امنیتی و ضمانت باشندگان محل کار شوراهای مذکور از سرگرفته شده است.

وی اضافه کرد که: قرار است کار انجام 89 پروژه انکشاف روستایی با ده درصد سهم مردم محل توسط این شوراها ادامه یابد.

او می افزاید که برنامه همبستگی ملی از سال 1385 خورشیدی در قادس آغاز شده که تا حال بیش از 600 پروژه توسعه روستایی در این ولسوالی توسط شوراهای انکشافی محل اجرا گردیده است.

خبر: حفیظ الله

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.