16 کیلومتر سرک در ولسوالی جوند؛ ترمیم و جغل اندازی میشود

مسوولان ریاست فوایدعامه ولایت بادغیس از آغاز کار پروژه ترمیم و جغل اندازی 16 کیلومتر سرک به هزینه 22 میلیون افغانی در ولسوالی جوند این ولایت خبر میدهند.

این مسوولان میگویند؛ این پروژه از مرکز ولسوالی جوند آغاز تا منطقه موسوم به ” دیگی روم “؛ مسیر سرک جوند – غور به طول 16 کیلومتر ادامه می یابد.

انجینر ملیحه رییس فواید عامه ولایت بادغیس میگوید؛ کارعملی این پروژه بامداد امروز ( دوشنبه ) توسط یک شرکت سرکسازی خصوصی آغاز و قرار است در عرض چهار ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

انجینر ملیحه افزود که؛ در امتداد این سرک 9 پلچک کانکریتی نیز اعمار میگردد.

براساس اظهارات رییس فواید عامه ولایت بادغیس؛ هزنیه ترمیم و جغل اندازی این سرک از سوی وزارت فواید عامه کشور پرداخت میشود.

در همین حال مسوولان محلی در ولسوالی جوند؛ طول سرک جوند – غور را 160 کیلومتر بیان نموده که تماما نیاز به ترمیم و جغل اندازی دارد.

این مسوولان میگویند؛ از چندی به اینطرف که طالبان مسلح محدودیت های را در رفت و امد مسافران در مسیر سرک جوند – قلعه نو وضع نموده است، اغلب باشندگان جوند به شمول ماموران دولتی اعم از ملکی و نظامی از این مسیر رفت وآمد مینمایند.

خبر: خلیل الله

ویراستار: مشعل

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.