باشندگان بالامرغاب؛ خواهان ایجاد شبکه های برق آبی شدند

شماری از باشنده گان ولسوالی بالامرغاب خواهان ایجاد شبکه های برق آبی در این ولسوالی از سوی دولت شدند.

این باشندگان میگویند که دولت می تواند با ایجاد شبکه های تولید برق آبی در حاشیه دریای بالامرغاب که از مرکز این ولسوالی میگذرد؛ برای تمام باشندگان مرکز و سایر بخش های متصل به آن برق رسانی کند.

آنان مدعی اند که مطالعات آنان نشان میدهد، این سیستم هزینه اندکی را در برداشته اما درامد مضاعف را نصیب دولت و اداره محلی در این ولسوالی مینماید.

گل محمد یک تن از باشنده گان ولسوالی بالامرغاب میگوید؛ آنان در حال حاضر از دریای بالامرغاب فقط در آبیاری اراضی زراعتی خویش استفاده نموده در حالیکه دولت میتواند با ایجاد شبکه های تولید برق آبی از آن بصورت نسبتا بهینه ی استفاده ببرد.

گل محمد افزود که؛ نخست دولت میتواند که با ایجاد یک یا دو شبکه در مربوطات مرکز این ولسوالی ایجاد و سپس با درامدهای بدست آمده از مردم؛ این شبکه ها را با درنظرداشت و امکانات گسترش دهد.

این باشنده بالامرغاب اضافه میکند که انان در حال حاضر مانند سایر پیشینیان شان در روشنایی چراخ های الکین نفتی شب های شان را سپری نموده در حالیکه آنان میتوانند با سرمایه گذاری اندک دولت؛ از برق 24 ساعته ابی و بدون هزینه استفاده نمایند.P1080135

غلام رسول یک تن دیگر از باشندگان بالامرغاب؛ آنان در عرض بیشتر از دوازده سال گذشته منتظر این ابتکار دولت بوده ولی تا اکنون اداره محلی و دولت مرکزی در این زمینه هیچ گامی را نبرداشته اند.

غلام رسول می افزاید که آنان ده ها بار از طریق نمایندگان و بزرگان شان این مسئله را با اداره محلی و دولت مرکزی شریک نموده اما تا حال دولت در این پیوند اقدامی ننموده است.

وی ایجاد شبکه های برق رسانی آبی و فعال ساختن برخی تولیدگاه های زراعتی و دامداری را در جهت فقرزدایی و فراهم سازی زمنیه اشتغال برای مردم محل و شهروندان بادغیس مفید دانسته و تاکید میکند که اغلب ناهنجاری ها و ناهمسویی ها امنیتی و سیاسی در این ولسوالی ناشی از بی توجهی دولت میباشد.

در همین حال سرپرست ولسوالی بالامرغاب این تقاضای باشندگان بالامرغاب را بجا و معقول توصیف نمو ده و تاکید میکند که پیش از این اداره محلی مکاتب را براساس تقاضا و پیشنهاد های باشندگان این ولسوالی عنوانی اداره های ذیربط ولایتی گسیل نموده که تا اکنون گامی عملی از سوی دولت درزمینه برداشته نشده است.

ضیا الدین اکازی سرپرست ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس میگوید؛ در حال حاضر آب دریای بالامرغاب بصورت مجموعی به کشور ترکمنستان سرازیر شده و آنان هیچ استفاده ی از آن کرده نمی توانند.

سرسرپرست ولسوالی بالامرغاب گفت؛ تمام باشندگان این ولسوالی در تاریکی بسربرده در حالیکه دولت میتواند با ایجاد شبکه های برق رسانی آبی تحول عظیم در زندگی این باشندگان بوجود بیاورد.

همزمان با آن سخنگوی والی بادغیس نبود برق را در ولسوالی های این ولایت یکی از مشکلات عمده باشندگان محل بیان داشته و تاکید میکند که تقاضای باشندگان بالامرغاب را مبنی برایجاد شبکه های برق آبی در اولویت های کاری خویش قرار می دهند.

میرویس میرزاکوال سخنگوی والی بادغیس؛ نصب دستگاه های تولید برق آبی را در جوار دریای بالامرغاب سودمند و کم هزنیه بیان داشته و خاطرنشان نمود که اداره ولایتی گام های را در جریان ماه های آینده در این ارتباط برخواهد داشت.

وی افزود که آنان دراین ارتباط با مسوولان دولت مرکزی در تماس شده و ابراز امیدواری میکند که از جانب دولت مرکزی پاسخ مثبت دریافت نمایند.

این در حالیست که همواره کم توجهی و عدم سرمایه گذاری دولت افغانستان بالای منابع داخلی در کشور مورد انتقاد قرار داشته و تاکید شده است؛ تا موقع که دولت اسباب سرمایه گذاری بالای منابع داخلی را مساعد نسازد؛ این کشور همچنان نیازمند کمک های خارجی خواهد بود.

گزارش: عبدالقادر و حاجی مراد

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.