ساخت یک دیوار استنادی به ارزش 6 میلیون افغانی در شهر قلعه نو

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس از تکمیل کار ساخت و به بهره برداری سپرده شدن یک پروژه عام المنفعه به ارزش 6 میلیون افغانی در مرکز شهر قلعه نو خبر میدهد.

سید رسول اکبری رییس احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس میگوید؛ این پروژه شامل اعمار یک دیوار استنادی به طول 200 متر بوده که در منطقه ده سرخ شهر قلعه نو مرکز این ولایت اعمار گردیده است.

سید رسول اکبری افزود که با ساخت این دیوار ؛ مشکلات بیش از 1100 خانواده از رهگذر تهدید سیلاب های موسومی برطرف گردیده است.

اکبری افزود که؛ این پروژه سه ماه قبل از سوی برنامه ملی انکشاف منطقوی وزارت احیا و انکشاف دهات کشور در این منطقه راه اندازی و اجرا گردیده است.

براساس اظهارات رییس احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس؛ در حال حاضر کارساخت ده ها پروژه انکشافی خورد و بزرگ در مرکز و ولسوالی های این ولایت جریان دارد که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات حمایت میشود.

رییس احیا و انکشاف دهات بادغیس می افزاید که؛ این پروژه ها شامل ساخت؛ پل های بزرگ، پلچک، جغل اندازی سرک های روستایی، چاه های آب اشامیدنی، دیوار های استنادی بوده که براساس تقاضای باشندگان محل راه اندازی و اجرا می گردد.

خبر: محمد موسی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.