روز جهانی جوانان در ولایت بادغیس تجلیل شد

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس در یک همایش ؛ از روز جهانی جوانان در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس تجلیل نمود.

عبدالصبور صبور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس میگوید؛ آنان با راه اندازی این همایش تلاش میکنند که، پرسش ها و دیدگاه های جوانان اعم از پسران و دختر ها را دریافت نموده و به آن پاسخ ارایه نموده و یا راه حل پیدا نمایند.

صبور افزود که در این همایش شماری از مسوولان ذیربط ولایتی به شمول اداره مقام ولایت بادغیس شرکت نموده که به پرسش و خواست های جوانان پاسخ دهند.

وی رویکرد های اخیر جوانان را در این ولایت دستاورد بزرگ توصیف نموده و تاکید کرد که اداره متبوع اش تلاش خواهد کرد، با همکاری سایر اداره های ولایتی بستر مساعد را برای جوانان مهیا و از حرکت های مشروع آنان حمایت نمایند.

در همین حال شماری از جوانان با انتقاد از فرایند موجود؛ تلاش های دولت مبنی بر حمایت از جوانان را در بادغیس ضعیف و کمرنگ بیان داشته و خاطرنشان میسازندکه؛ جوانان در امتداد یک دهه گذشته نقش و حضور پرنگ در برنامه های ولایتی نداشته اند.

این جوانان مدعی اند که دولت و اداره ولایتی در بادغیس درعرض بیشتر از دوازده سال گذشته نتوانسته و یا عمدا نخواسته که یک مرکزیت برای جوانان در این ولایت شکل بگیرد که جوانان حضور خویش را در یک فرایند منظم و منجسم پیدا نمایند.

آنان می افزایند که، بی برنامه گی دولت در عرصه جوانان سبب شده است که اغلب جوانان و به ویژه قشر جوانان تحصیل کرده بیکار و بیرون از دستگاه باقی بنمانند؛ در حالیکه به حضور این افراد در دولت “ضرورت فوق العاده ” وجود دارد.

گفته میشود که اغلب ناهنجاری های اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ناشی از بی برنامه گی و سیاست های تذویرانه دولت در این ولایت میباشد.

خبر: حبیب الله فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.