باشندگان جوند: طالبان مسلح مسیر جاده این ولسوالی با مرکز ولایت را بستند

شماری از باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس ازمسدود بودن جاده این ولسوالی با شهر قلعه نو مرکز این ولایت خبرداده ومیگویند؛ طالبان مسلح از 20 روز به اینطرف جاده جوند- قلعه نو را به روی ترافیک مسدود نموده و به باشندگان این ولسوالی اجازه تردد به مرکز ولایت/ و یا برعکس آنرا نمی دهند.

این باشندگان انگیزه این رویکرد طالبان مسلح را حمایت و پیشتبانی باشندگان جوند از دولت و نیروهای امنیتی در این ولسوالی بیان داشته و تاکید مینمایند که؛ پیش از این تنها ماموران دولتی شامل این رویکرد طالبان بوده و به آنان اجازه رفت وامد در این مسیر را نمی دادند.

آنان می افزایند که طالبان مسلح با وجود آن هم ایستگاه های بازرسی را در ساحات زیر کنترول خویش افراز و از مسافران و رانندگان اخاذی می نمودند.

باشندگان مذکور مدعی اند که در حال حاضر باشندگان این ولسوالی از طریق ولایت غور به ولایت های هرات و بادغیس رفت و آمد می نمایند.

این در حالیست که چندی پیش شماری از باشندگان ولسوالی جوند در یک تجمع اعتراضی در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از بی تفاوتی دولت و اداره ولایتی در این زمینه انتقاد نموده و خواهان برخورد جدی مسوولان دولت مرکزی و اداره ولایتی در ارتباط به این موضوع شده بودند.

اما میرویس مرزاکوال سخنگوی والی بادغیس این ادعای باشندگان ولسوالی جوند را مبنی بر مسدود بودن مسیر جاده این ولسوالی با شهر قلعه نو رد نموده و می افزایدکه؛ طالبان مسلح صرف به ماموران دولتی اعم از ملکی و نظامی اجازه رفت و آمد را در این مسیر نمی دهند.

میرویس مرزاکوال افزود که در حال حاضر جاده جوند – قلعه نو به روی مردم ملکی و باشندگان این ولسوالی باز بوده و هیچ ممانعت از سوی افراد وابسته به طالبان مسلح احساس نمیشود.

قابل ذکر است که طالبان مسلح بیشتر از 7 سال به اینطرف در بخشی از مسیر جاده قلعه نو- جوند حضور یافته و از تردد کارمندان و وسایط مربوط به آن جلوگیری میمایند.

خبر: صبغت الله

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.