شهروندان بادغیس؛ خواهان بسته شدن دروازه های مراکز صحی در این ولایت شدند

شماری از بیمارداران در بادغیس از عدم رسیدگی کارمندان مراکز صحی در این ولایت شکایت نموده و از دولت میخواهند که دروازه های درمانگاه های ولسوالی ها و بیمارستان ولایتی قلعه نو، در مرکز بادغیس را ببندد.

این بیماران میگویند که به تکرار به درمانگاه های صحی در ولسوالی ها و بیمارستان ولایتی قلعه نو مراجعه نموده و از کارمندان صحی در این مراکز خبری نبوده است.

این در حالیست که چندی قبل شماری از باشندگان ولسوالی جوند و فعالان مدنی در قلعه نو از عدم حضور کارمندان صحی و نبود دارو در درمانگاه ها و بیمارستان ولایتی قلعه نو شکایت نموده وبا ارایه یک نمایش مدنی به وضعیت بد موجود صحی در بادغیس اعتراض نمودند.

خان گل باشنده ولسوالی قادس و یک تن از بیماران میگوید؛ روز گذشته برادرش در یک رویداد ترافیکی بصورت سطحی زخم برداشته ولی با مراجعه در درمانگاه ولسوالی قادس و بیمارستان ولایتی قلعه نو در مرکز ولایت بادغیس؛ هیچ کارمندان صحی دراین مراکز به سراغ بیمار اش نیامده است.

خان گل گفت که وی مجبورآ برادرش را با درنظرداشت روابط شخصی؛ به منظور رسیدگی های اولیه صحی به درمانگاه ارتش ملی مستقر در این ولایت منتقل و سپس به ولایت هرات در غرب کشور آورده است.

وی افزود که در عرض یک سال اخیر؛ شکایت های باشندگان این ولایت مبنی برعدم رسیدگی کارمندان صحی به بیماران به بالا ترین سطح افزایش یافته و از دولت و اداره محلی در بادغیس میخواهد که با توجه به این وضعیت دروازه های تمام مراکز را در این ولایت بسته نموده تا از ” حیف و میل شدن ” سرمایه ملی جلوگیری شود.

عبدالمنان باشنده ولسوالی مقر و یک تن دیگراز بیمارداران در بادغیس میگوید؛ نخست وی به درمانگاه مرکز این ولسوالی مراجعه نموده ولی کارمندان این درمانگاه بیمارش را بخاطر نبود امکانات به شفاخانه ولایتی قلعه نو راجع نموده اند

عبدالمنان که از دو روز به اینطرف پسرش سه ساله اش در شفاخانه قلعه نو بستری است گفت؛ پس از گذشت 5 ساعت از ورود بیمار اش در شفاخانه ولایتی قلعه نو موفق شده است که پسر اش را به یک پرستار نشان دهد.

وی می افزاید که؛ ضعف اقتصاد سبب شده است که او نتواند پسر بیمارش را به درمانگاه های شخصی در قلعه نو و یا ولایت هرات منتقل نماید.

او نیز از دولت میخواهد که در پیوند به عدم رسیدگی کارمندان صحی در این ولایت اقدام اساسی نموده و یا اینکه دروازه های این مراکز را ببندد.

در همین حال رییس صحت عامه بادغیس برخی از شکایت ها و اتهام های بیمارداران را تائید نموده ولی مسامحه و عدم رسیدگی کارمندان صحی به بیماران را رد می کند.

عبدالعزیز طارق رییس صحت عامه بادغیس؛ شکایت بیمارداران و چالش های موجود فرا راه اداره صحت عامه این ولایت را ناشی از کمبود داکتران مسلکی و متخصص در بادغیس بیان داشته ومی افزاید که آنان در حال حاضر با 10 نفر داکتر در شفاخانه ولایتی برای بیش از 600 بیمار در روز رسیدگی مینمایند.

عبدالعزیز طارق افزود که آنان دست کم به 20 نفر داکتر دیگر در بخش های مختلف در شفاخانه ولایتی قلعه نو نیازمند اند.

وی افزود که کمبود داکتران متخصص و مسلکی در شفاخانه ولایتی قلعه نو و سایر درمانگاه های این ولایت از دست چالش ها و مشکلات عمده و اساسی فرا راه اداره صحت بادغیس در جریان یک دهه گذشته بوده است.

این در حالیست که چندی پیش شماری از بیمارداران؛ داکتران را در شفاخانه ولایتی قلعه نو به تعلل در اجرای وظایف متهم نموده و خاطرنشان کردند که داکتران اغلب بیماران را در جریان ساعات رسمی معاینه ننموده بل پس از وقت (ساعات غیر رسمی) به مطب های شخصی شان محول مینمایند.

گزارش: فخر الدین و محمد موسی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.