7 طالب مسلح و 3 منسوب ارتش ملی در ولسوالی مقر کشته و زخمی شدند

فرماندهی لوای سوم ارتش ملی مستقر در ولایت بادغیس از کشته وزخمی شدن 7 طالب مسلح و 3 منسوب ارتش ملی در جریان عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی مقر خبر میدهند.

آمریت اگاهی عامه سوم ارتش ملی در بادغیس میگوید؛ در این عملیات که از دو روز به اینطرف در بخش های از ولسوالی مقر این ولایت جریان دارد؛ 4 طالب مسلح کشته و سه تن دیگر زخم برداشته و به همین ترتیب یک منسوب ارتش ملی نیز کشته و دو تن هم زخم برداشته اند.

تورن محمد مهدی علیپور معاون آگاهی عامه لوای سوم ارتش ملی گفت؛ این عملیات به هدف پاکسازی طالبان مسلح از استقامت نوار مرزی با کشور ترکمنستان و برخی بخش های ولسوالی مقر بادغیس راه اندازی گردیده و قرار است که چندین روز ادامه یابد.

تورن علیپور مدعی شد که آنان توانسته اند در عرض دو روز گذشته؛ ساحات لودین ها، محمدزایی، بابلی ها، عمرزایی و توره شیخ منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نموده اند.

براساس اظهارات معاون آمریت اگاهی عامه لوای سوم ارتش ملی مستقر در بادغیس، در این عملیات؛ ارتش، پولیس و امنیت ملی با واحد های از پولیس های محلی و مرزی اشتراک دارند.

طالبان مسلح تا اکنون در ارتباط به این ادعای لوای سوم ارتش ملی مستقر در بادغیس؛ ابراز نظری ننموده اند.

گفته میشود که این عملیات براساس دستور رییس جمهوری کرزی پس از کشته شدن چندین مرزبان کشورترکمنستان در نتیجه حملات طالبان مسلح با عبور از خطوط مرزی انجام یافته است.

خبر: سکندر و شیرخان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.