روند انتقال برگه های رای دهی به مرکز بادغیس تکمیل گردید

کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بادغیس از تکمیل روند انتقال برگه های رای دهی و سایر مواد حساس انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور به مرکز این ولایت خبر میدهد.

رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس میگوید؛ روند جمع آوری و انتقال برگه های رای دهی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از ساعات ناوقت روز شنبه آغاز گردیده و عصر امروز به پایان رسید.

عبدالرحمن محبت رییس کمیسیون مستفل انتخابات بادغیس میگوید؛ هلیکوپتر های ارتش ملی امروز پنجشنبه تمام برگه های رای دهی و سایر مواد حساس انتخاباتی را از ولسوالی های جوند و بالامرغاب در چندین نوبت به مرکز این ولایت منتقل نمودند.

آقای محبت افزود که؛ آنان توانسته اند در روز نخست و یک روز پس از آن؛ تمام مواد انتخاباتی مرکز و سه ولسوالی دیگر این ولایت را به دفتر کمیسیون جمع آوری و منتقل نمایند.

رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس علت تاخیر در انتقال برگه های رای دهی و سایر مواد انتخاباتی از ولسوالی های جوند و بالامرغاب این ولایت را مصروفیت هلیکوپتر های ارتش ملی در ولایت های دیگر حوزه غرب عنوان کرد.

گفته میشود که با تکمیل روند جمع آوری برگه های رای دهی از سطح ولایت بادغیس؛ جریان انتقال این مواد توسط طیاره های ترانسپورتی ارتش ملی ؛ به مرکز کشور آغاز گردد.

خبر: عبدالقدیر ” وردک ”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.