134 مرکز رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در بادغیس باز خواهند بود

مسوولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بادغیس از باز بودن 134 مرکز رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور در این ولایت خبر میدهند.

این مسوولان میگویند، از میان 134 مرکز رای دهی در ولایت بادغیس؛ 4 مرکز در ساحه نسبتا ناامن قرار داشته که به تازه نیروهای امنیتی اعلام نموده اند که امنیت این مراکز نیز تامین خواهند کرد.

عبدالرحمن محبت رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل بادغیس افزود که؛ تمام مواد حساس انتخاباتی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری؛ به ولسوالی های دور دست این ولایت انتقال یافته و قرار است مواد انتخاباتی سایر ولسوالی های نیز تا فردا منتقل و روند انتقال تکمیل شود.

آقای محبت افزود که؛ این اداره بخاطر تسریع روند رای دهی و اشتراک همه افراد واجد الشرایط؛ محلات رای دهی بیشتر را در برخی مراکز مرکز وولسوالی های این ولایت ایجاد نموده است.

براساس اظهارات رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس؛ در حال حاضر هیچ گونه مشکلی فراراه این اداره وجود ندارد.

قرار است که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری کشور بتاریخ 24 جوزا سال روان خورشیدی، کمتر از سه روز دیگر برگزار شود.

خبر: علاوالدین

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.