سرپرست ولسوالی قادس از حمله افراد وابسته به طالبان جان به سلامت برد

گزارش های از قادس حاکی است که سرپرست اداره این ولسوالی از یک حمله افراد مسلح وابسته به طالبان جان به سلامت برده است.

یک منبع مربوط به نیروهای امنیتی قادس که از ذکر نامش خود داری نمود، گفت؛ سرپرست اداره ولسوالی قادس حوالی ساعت 3 پس از چاشت دیروز ( یکشنبه ) حین برگشت از یک ماموریت، در منطقه موسوم به ” بزبای های ” این ولسوالی مورد هدف افراد طالبان گرفته و جان به سلامت برده است.

این منبع افزود؛ هر چند نیروهای پولیس نیز صالح محمد بیک سرپرست اداره ولسوالی قادس را در این سفر همراهی مینمودند ولی این نیروهای با یک مقدار تاخیر با موتر سرپرست این ولسوالی قرار داشتند.

مبنع مذکور می افزاید که؛ حمله افراد وابسته به طالبان مسلح بر موتر مربوط به سرپرست ولسوالی قادس منجر به درگیری گردید که بیشتر از یک ساعت به طول انجامید.

در همین حال صالح محمد بیک سرپرست ولسوالی قادس حمله دیروز افراد طالبان را تائید نموده و اضافه کرد که انان غرض بررسی یک سلسله گزارش های مبنی بر تهدید باشندگان بخش های از ولسوالی های قادس  ومقر از سوی افراد طالبان مسلح به منطقه سفر نموده بودند.

صالح بیک افزود که در این رویداد به وی و افراد امنیتی اش هیچ اسیبی نرسیده است.

براساس اظهارات وی؛ یک فرمانده طالبان مسلح بنام فرمانده عیدی محمد وارد برخی مناطق در ولسوالی های قادس و مقر شده و مردم این مناطق را تهدید نموده بود که به انتخابات شرکت ننمایند.

سرپرست اداره قادس می افزاید که قرار است براساس درخواست مردم منطقه یک واحد از نیروهای امنیتی بصورت مقطعی در این مناطق جای بجا شوند.

سرپرست اداره ولسوالی قادس ؛ وضعیت امنیتی را در حال حاضر در این مناطق خوب توصیف مینماید.

پیش از این طالبان تهدید نمودند بودند که انتخابات را در بادغیس مختل نموده و به همین سبب شماری از فرماندهان خویش را در ساحات و مربوطات مشخص به منظور به چالش کشیدن روند انتخابات در این ولایت توظیف نموده اند.

خبر: عصمت الله

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.