جراحت چهار سرباز پولیس محافظت عامه در یک رویداد ترافیکی

در نتیجه واژگون شدن یک عراده موتر تیز رفتار نوع ( هایلکس ) مربوط به لوای پولیس محافظت عامه ولایت بادغیس؛ چهار سرباز این لوا زخم برداشته که وضعیت صحی […]

» ادامه