اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در ولسوالی بالامرغاب

گزارش های از ولسوالی بالامرغاب حاکی از آنست که نیروهای امنیتی از دو روز به اینطرف تدابیر شدید امنیتی را در مرکز این ولسوالی به اجرا گذاشته اند. عبدالقدیر ” […]

» ادامه