یک رهزن مسلح حین انجام عمل رهزنی توسط ماموران پولیس امنیه بادغیس کشته شد

فرمانده پولیس امنیه ولایت بادغیس از کشته شدن یک رهزن مسلح توسط ماموران پولیس امنیه این ولایت در منطقه موسوم به توتک مربوط به ولسوالی مقر خبر میدهد.

» ادامه