پولیس از یک انفجار در مقر جلوگیری نمود

پولیس امنیه ولسوالی مقر ولایت بادغیس از کشف و خنثی سازی  یک عراده موتورسیکلت مملو از مواد منفجره توسط پولیس امنیه این ولسوالی خبرمیدهد.

» ادامه