موتر حامل یک تن از نمایندگان بادغیس در مجلس نمایندگان آماج ماین کنار جاده ی قرار گرفت

موتر حامل یک تن از نمایندگان مردم ولایت بادغیس در مجلس نمایندگان افغانستان؛ بامداد امروز چهارشبنه در مسیر جاده بادغیس- هرات مورد هدف یک حلقه ماین کنار جاده یی قرار […]

» ادامه