شرکت های ساختمانی خصوصی معترض؛ دروازه دفتر مرکزی EMJV را در مقر بستند

شماری از شرکت های ساختمانی خصوصی ولایت بادغیس امروز در یک تجمع اعتراضی، دروازه دفتر مرکزی ( EMJV) شرکت تطبیق کننده پروژه اسفالت سرک لامان – قیصار را بسته و خواهان  دریافت حسابات مالی خویش از این شرکت شدند.

مسوولان این شرکت ها میگویند؛ انان از دوسال به اینطرف با دفتر ( EMJV )، قرارداد های مختلف ساختمانی و لوژستیکی عقد و اجرا نمودند ولی تا اکنون آنان هیچ پولی را از سوی این دفتر دریافت ننموده اند.

آنان که مدعی اند تعداد شان به 30 شرکت میرسد؛ تاکید میورزند که؛ همواره از سوی ( EMJV ) به انتظار گذاشته شده و در نهایت امروز مجبور به راه اندازی این حرکت اعتراضی شدند.

براساس اظهارات مسوولان این شرکت ها؛ حسابات مالی آنان در نزد تطبیق کننده پروژه اسفالت ” لامان –  قیصار” بالغ بر یک میلیون دالر آمریکایی میشود.

در همین حال مسوولان محلی ولسوالی مقر ضمن تائید اظهارات مسوولان این شرکت ها میگویند؛ آنان در پیوند به اعتراض شرکت های محلی، مستقیما با جانب دفتر ( EMJV ) صحبت نموده و قرار شده است که حساب های این پیمانکاران را در جریان هفته روان تادیه و یا پرداخته نمایند.

این مسوولان می افزایند که اعتراض نمایندگان شرکت های محلی چندین ساعت ادامه یافته ولی با وساطت  مسوولان محلی تا پایان این هفته معطل قرار داده شد.

پروژه اسفالت لامان – قیصار که از جمله پروژه های بسیار کلان ملی در سطح کشور محسوب میشود؛ کار ساخت آن از دوسال به اینطرف از سوی یک شرکت مشترک ترکی و آمریکای(METAG و ECCI ) آغاز اما طوریکه به نظر میرسد کار این پروژه پیشرفت نداشته است.

براساس قرارداد وزارت فواید عامه و این شرکت؛ قرار است که پروژه اسفالت لامان- قیصار که بخش از جاده حلقوی به شمار میرود، با هزینه مجموعی نزدیک به 500 میلیون دالر آمریکایی به طول 233 کیلومتر در عرض چهار سال تکمیل و به بهره برداری گذاشته شود.

برخی اظهارات وجود دارد که شرکت مذکور بادرنظرداشت وضعیت نامساعد سیاسی و حکومتی در کشور؛ بخش بزرگ از قسط نخست بودجه را جهت دریافت سود به یکی از بانک های خارجی سرمایه گذاری نموده است.

اما با وجود تماس های پی در پی قادر به دریافت دیدگاه و موقف مسوولان دفتر مرکزی شرکت تطبیق کننده پروژه اسفالت لامان – قیصار در ولسوالی مقر نگردیدیم.

گزارش: اسکندر و شیرخان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.