کشته و زخمی شدن 5 طالب مسلح در قلعه نو

فرماندهی لوای پولیس محافظت عامه بادغیس مدعی است که 5 تن از نفرات طالبان مسلح در رویاروی با سربازان این لوا کشته و زخمی شده اند.

سرپرست و رییس ارکان لوای پولیس محافظت عامه ولایت بادغیس میگوید؛ طالبان مسلح شب گذشته بالای یک پاسگاه پولیس محافظت عامه واقع در منطقه لامان قلعه نو حمله نموده که در نتیجه سه طالب مهاجم کشته و دو نفر دیگر زخم برداشته اند.

سمونوال امیرشاه نایب زاده رییس ارکان لوای پولیس محافظت عامه در این ولایت میگوید، اجساد نفرات طالبان مسلح در منطقه باقیمانده که توسط سربازان پولیس محافظت عامه به شفاخانه ولایتی قلعه نو در مرکز ولایت منتقل شده اند.

سمونوال نایب زاده؛ مهاجمان مسلح را افراد وابسته به ملا قمرالدین یک تن از فرماندهان مسلح مخالف دولت در منطقه دانسته و اضافه مینماید که فرزند فرمانده ملا قمر الدین نیز در میان کشته شدگان این رویداد میباشد.

براساس اظهارات نایب زاده؛ در این حمله یک سرباز پولیس محافظت عامه نیز جراحت برداشته است.

گفته میشود که این رویداد بیشتر از دو ساعت ادامه داشته است.

خبر: عبدالمنان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.