شورای صلح بادغیس به بیش از 100 بیجاشده پروسه صلح کمک زمستانی توزیع نمود

دفتر ولایتی شورای صلح بادغیس از ادامه کمک های زمستانی خویش برای شماری از بیجاشدگان روند صلح در این ولایت خبر میدهد.

مسوولان دفتر ولایتی شورای صلح بادغیس میگویند؛ این دفتر با درنظرداشت هئیت مشترک ولایتی برای بیش از یکصد بیجای شده پروسه در بادغیس، کمک های زمستانی را توزیع نمودند.

محمد اکبر هوتک رییس دبیرخانه شورای صلح بادغیس میگوید، این کمک های شامل البسه، کفش و بسته های صحی میشود که برای ده ها تن از بیجاشدگان این ولایت در رده های مختلف سنی و جنسیتی توزیع گردیده است.

گفته میشود که تعداد این بیجاشدگان به صدها فامیل میرسد که به سبب پیوست در پروسه صلح، مجبور به ترک محیط ومنطقه خویش شدند.

عمدتا این بیجاشدگان؛ باشندگان ولسوالی های مقر، جوند، قادس و بالامرغاب این ولایت خوانده شده اند.

براساس گزارش ها؛ گفته شده است که در جریان ماه ها اخیر ده ها تن از باشندگان ولایت بادغیس به موجب ناامنی و ضعف اقتصادی این ولایت را ترک وبه ولایت هرات در غرب کشور بیجای گردیدند.

محمد رحیم ” کریمی”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.