دو عدد ماین در ولسوالی مقر از سوی ارتش ملی خنثی گردید

کندک دوم ارتش ملی مستقر در ولسوالی مقر از کشف و خنثی سازی دو حلقه ماین کارگذاری شده از مربوطات این ولسوالی خبر میدهد.

رییس ارکان کندک دوم لوای سوم ارتش ملی مستقر در مقر میگوید؛ این ماین ها در موقعیت موسوم به ” کوتل خاکی” مسیر جاده دره یی بام ولسوالی قادس – مرکزمقر به منظور هدف قرار دادن نیروهای امنیتی از سوی مخالفان / طالبان مسلح تعبیه گردیده بود.

جگرن احمد رشاد یوسفی رییس ارکان کندک دوم ارتش ملی در مقر می افزاید؛ این ماین ها دست ساز محسوب شده و از راه دور هدایت میگردید.

جگرن احمد رشاد یوسفی افزود؛ نخست ماین های مذکور از سوی واحد های مربوط به لوای پولیس محافظت عامه کشف و سپس توسط واحد های ویژه ارتش ملی خنثی گردید.

کفته میشود که افراد وابسته به طالبان و مخالفان مسلح عمدتا از تعبیه ماین های کنار جاده یی علیه نیروهای امنیتی در ولسوالی مقر استفاده مینمایند.

این در حالیست که چند روز قبل به اثر انفجار یک عدد ماین کنار جاده یی در ولسوالی قادس این ولایت؛ دو فرد ملکی کشته و زخمی شدند.

خبر: عبدالمنان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.