هشت ناراض مسلح در قادس به دولت پیوست شدند

یک گروه 8 نفری ناراضیان مسلح مخالف در ولسوالی قادس با سلاح های دست داشته شان به دولت پیوست گردیدند.

یک منبع ارشد حکومتی در قادس که از اظهار نامش احتراز نمود، گفت؛ این گروه پیش از این در مناطق موسوم به بویه های این ولسوالی فعالیت داشته که عصر روز گذشته ( چهارشنبه) در نتیجه فعالیت  نهاد های امنیتی قادس به دولت ملحق شد.

این منبع افزود که؛ فرمانده این گروه خان محمد نام داشته که به گفته وی از یک سال به اینطرف در نارضایتی با دولت قرار دارد.

منبع مذکور؛ سلاح های دریافتی از سوی این گروه را شامل دو میل کلاشینکوف، پنج میل تک تیر و یک میل تفنگچه میکاروف اعلام مینماید.

گفته میشود که عمدتا در ولایت بادغیس؛ افراد و گروه ها به علت براورده نشدن خواست های شان از سوی دولت، هدایت برخی بزرگان محلی و فرار از پنجه قانون به ناراضایتی های مسلحانه مبادرت میورزند.

خبر: محمد محمد معصوم

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.