جراحت چهار سرباز پولیس محافظت عامه در یک رویداد ترافیکی

در نتیجه واژگون شدن یک عراده موتر تیز رفتار نوع ( هایلکس ) مربوط به لوای پولیس محافظت عامه ولایت بادغیس؛ چهار سرباز این لوا زخم برداشته که وضعیت صحی دو تن آنان وخیم گزارش شده است.

مسوولان لوای پولیس محافظت عامه بادغیس میگویند؛ این سربازان در حال رفتن به جانب مرکز ولسوالی مقر بودند که موتر حامل شان به اثر تیز رانی راننده از مسیر اصلی منحرف و واژگون گردید.

سمونوال امیرشاه نایب زاده رییس ارکان لوای پولیس محافظت عامه این ولایت میگوید، مجروحان بلافاصله به شفاخانه ولایتی قلعه نو در مرکز ولایت منتقل شده ولی داکتران وضعیت صحی دو تن از این مجروحان وخیم توصیف مینمایند.

سمونوال نایب زاده افزود که موتر حامل این سربازان نیز قسما تخریب گردیده است .

لوای پولیس محافظت عامه از دو سال به اینطرف به هدف تامین پروژه اسفالت لامان – قیصار که بخش از جاده حلقوی کشور محسوب میشود، ایجاد گردیده است.

خبر: محمد شریف

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.