آزمون کانکور 1396 بادغیس، با حضور کمرنگ داوطلبان برگذار گردید

آزمون کانکور بادغیس با کاهش چشمگیر متقاضیان نسبت به سال گذشته پیش از چاشت امروز (دوشنبه) در این ولایت برگذار گردید.

پوهنیار شمس الحق شمس رئیس موسسه تحصیلات عالی می گوید که؛ در این آزمون 530 متقاضی اشتراک نموده اند که از این میان 144 نفر آنان دختران میباشند.

رییس موسسه تحصیلات عالی بادغیس می افزاید که، آزمون کانکور امسال از سوی 9 نفر هئیت اعزامی وزارت تحصیلات عالی کشور، و ده تن از اساتید موسسه ی تحصیلات عالی بادغیس نظارت گردید.

به گفته ی آقای شمس، موسسه تحصیلات عالی بادغیس که بخشی از دانشگاه هرات محسوب میشود، طی سال روان خورشیدی گنجایش 870 دانشجو را در دانشکده های زراعت، تعلیم وتربیه و اقتصاد دارد.

این در حالیست که به نقل از مسئولان در ریاست معارف بادغیس، سال گذشته تعداد اشتراک کنندگان این آزمون در بادغیس 624 تن بوده که از آن جمله 368 تن آنان به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافته اند.

عبدالقیوم ساجد سرپرست ریاست معارف بادغیس عوامل کاهش وحضور کمرنگ داوطلبان در آزمون امسال نظر به سال پار را، ضعف اقتصادی عده ی از دانش آموزان وفعالیت موسسات تحصیلات عالی خصوصی در پهلوی دانشگاهای دولتی می خواند.

ساجد می افزاید که، طی سال روان به تعداد 1568 دانش آموز از مکاتب این ولایت فارغ گردیده اند که از این میان 394 تن از بانوان نیز مشمول فارغین اند.

درهمین حال هیئت اعزامی از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور از شفافیت در برگزاری این پروسه اطمینان داده و می گویند که اینبار آزمون کانکور نسبت به سال قبل از لحاظ تخنیکی شفاف تر برگزار گردیده است.

پوهنمل دوست محمد فیضی رئیس هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی کشور در بادغیس می افزاید که در برگزاری آزمون کانکور امسال از سیستم بایومتریک استفاده شده و این روند میتواند پروسه ی امتحان را درراستای تامین شفافیت بیشتر کمک کند.

وی تاکید می ورزد که به منظور جلوگیری از هر نوع تقلب، اشتراک کننده گان این آزمون دوبار از سیستم بایومتریک گذشتند.

همزمان با این شماری از متقاضیان آزمون کانکور از نحوه ی برگزرای این پروسه ابراز خرسندی می کنند و از دولت می خواهند تا در مراحل بعدی این پروسه نیز شفافیت را تامین نمایند.

باید گفت که آزمون کانکور در بادغیس راس ساعت 9:00 قبل از چاشت امروز آغاز و تا ساعت 1:30 بعداز ظهر ادامه داشت.

آزمون کانکور امسال در آغاز سال تحصیل برگذار گردید و اشتراک کنندگان که کامیاب می گردند در جریان همین سال وارد دانشگاه ها خواهند شد، در حالیکه قبلآ این آزمون در ختم سال تعلیمی مکاتب برگذار میگردید.

گفته میشود که حدود هفتاد درصد از فارغان دوره ی تعلیمات ثانوی امسال در ولایت بادغیس بنا به دلایل گونا گونی از شرکت در آزمون کانکور باز مانده اند.

 

گزارش: فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.