طالبان با متحمل شدن تلفات؛ از پاسگاه های پولیس در بالامرغاب بیرون رانده شدند

چهار پاسگاه نیرو های پولیس ملی که دوهفته پیش بدست طالبان مسلح درولسوالی بالامرغاب بادغیس سقوط کرده بود؛  روز چهارشنبه دوباره از سوی نیرو های امنیتی با حمایت چرخ بال […]

» ادامه