ژنرال ارتش در بادغیس: پاسگاه های ساقط شده از طالبان پس گرفته شد

دو پاسگاه نیرو های ارتش و پولیس محافظت که دو روز پیش بدست طالبان مسلح در منطقه ی “دره ی بوم” ولسوالی قادس ولایت بادغیس سقوط کرده بود، دوباره از […]

» ادامه