سقوط دو پاسگاه پولیس محافظت عامه و ارتش ملی در ولسوالی قادس

گزارش ها از سقوط دو پاسگاه نیرو های ارتش ملی و پولیس محافظت عامه بدست طالبان مسلح در منطقه ی “دره ی بوم” ولسوالی قادس ولایت بادغیس حکایت دارد. معاون […]

» ادامه