طالبان با متحمل شدن تلفات؛ از پاسگاه های پولیس در بالامرغاب بیرون رانده شدند

چهار پاسگاه نیرو های پولیس ملی که دوهفته پیش بدست طالبان مسلح درولسوالی بالامرغاب بادغیس سقوط کرده بود؛  روز چهارشنبه دوباره از سوی نیرو های امنیتی با حمایت چرخ بال های ارتش تصرف شد.


فرمانده عملیات نیروهای امنیتی در بالامرغاب می گوید: نیرو های امنیتی شامل عملیات دلاوران از بامداد روز گذشته (چهارشنبه) عملیاتی را برای تصرف دو باره ی پاسگاه های ساقط شده آغاز کردند.gf
دگروال شیر حمزه دربندی می افزاید؛ در نتیجه ی این عملیات، چهار پاسگاه ماموران پولیس ملی مجدداً از سوی نیرو های ارتش ملی تا نیمه های دیروز تصرف گردید.
آقای دربندی گفت، در این عملیات هشت طالب مسلح کشته شده است.

وی اضافه می نماید؛ که در این درگیری ها به نیروهای امنیتی کدام آسیبی وارد نگردیده است.

گفتنیست که در عملیات دلاوران در بالامرغاب؛ چرخ بال های ارتش ملی نیز حضور داشتند.
طالبان مسلح تا اکنون در این پیوند تبصره ی نکرده اند.

گفته میشود که عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان؛ پولیس، ارتش و امنیت ملی و به همین ترتیب قطعات خاص پولیس و نیروهای کوماندو اشتراک دارند.
خبر: عبدالقدیر وردک
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.