شهروندان بادغیس؛ اداره زراعت این ولایت نسبت به ادامه تخریب جنگل پسته بی توجه است

شهروندان بادغیس؛ قطع جنگلات طبیعی این ولایت را  “بی رحمانه” توصیف نموده و اداره زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت را در این مورد به سهل انگاری متهم می کنند.


شماری از شهروندان شهر قلعه نو با انتقاد از ادامه قطع جنگلات در بادغیس میگویند که؛ مسئولان محلی در این ولایت در امر جلوگیری از روند قطع جنگلات بی پروا بوده و ظاهرآ اقدام معقول و مناسب را در این ارتباط نبرداشته اند.
این شهروندان در مصاحبه با خبرگزاری نریمان میگویند که در حال حاضر روند قطع جنگلات نسبت به گذشته افزایش یافته و مسئولان ادارات  ذیربط و به ویژه اداره زراعت در این بخش هیچ توجه ای ندارند.
شهروندان بادغیس؛ نبود امنیت را دلیل معقول در امر جلوگیری از قطع جنگلات نمی دانند و تاکید می ورزند که باید ادارات ذیربط راه های مناسب را در این پیوند به ادامه تخریب جنگلات جستجو نمایند.
آنان می افزایند که اداره زراعت در امر جلوگیری از قطع جنگلات ناکام بوده به نظر می رسد که در یافتن راه حل در این ارتباط کوتاه آمده و به بن بست مواجه شدند.
شهروندان قلعه نو از آنچه که آنان بی توجه ی ادارت زیربط در امر جلوگیری از قطع جنگلات میخوانند سخت انتقاد نموده و ضعف در ارگانهای مربوطه را دلیل عنوان می کنند که موجب جریان این روند شده است.
با آنکه شهریان قلعه نو از کم کاری اداره زراعت در این مورد سخن میزنند اما مسئولان در ریاست زراعت آبیاری و مالداری بادغیس از صحبت در این ارتباط احتراز نمودند.
اما سخنگوی والی بادغیس ادعاها مبنی بر کم کاری اداره زارعت را در این راستا رد می کنند و میگویند که اداره های محلی برنامه های متعدد را در این بخش داشته اند.
احمد خالد صافی مشاور والی بادغیس می گوید که همواره اداره زراعت در بخش جلوگیری از قطع جنگلات در این ولایت برای مردم آگاهی دهی نموده اند و گام های موثر را در این بخش برداشته اند.
صافی اما اظهارات شهروندان را مبنی بر قطع جنگلات پسته در بادغیس می پذیرد و خواهان همکاری مردم در باره است.
با این حال نماینده گان شورای ولایتی در بادغیس از عملکرد اداره زراعت در امر جلوگیری از قطع جنگلات راضی به نظر می رسند و می گویند که این اداره دراین اواخر برخی فعالیت را داشته است.
محمد فرید اخیزی هرچند از دستاورد های این اداره در امر جلوگیری از قطع بی رویه جنگلات چیزی نمی گوید اما می افزاید که نقش مردم در امر جلوگیری از قطع جنگلات مهم می باشد.
در همین حال رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بادغیس از جریان قطع جنگلات در این ولایت ابراز نگرانی میکند و می گوید که قطع جنگلات در این ولایت میتواند برای محیط زیست نیز زیان وارد کند.
او تاکید می کند که کارهای انجام شده در امر جلوگیری از قطع جنگلات بسنده نبوده است.
محمد میرویس پوهمل رییس اداره حفاظت از محیط زیست بادغیی می گوید؛ که آنان در امر آگاهی دهی از ارزش و اهمیت جنگلات و روشن ساختن اذهان عامه برخی برنامه های را در این ولایت داشته اند.
آقای پوهمل نقش علما را دراین مورد مفید عنوان می کند و می افزاید که باید عالمان دین نیز برای مردم در بخش ارزش و اهمیت جنگلات صحبت نمایند.
نبود مواد سوختی،  نا امنی ها، عدم آگاهی مردم از ارزش و اهمیت جنگلات، ضعف در ارگانهای مربوطه محلی، عدم برخورد جدی با مجرمان و نبود اراده جدی در جلوگیری از قطع جنگلات از دلایل عنوان میشود که موجب قطع جنگلات در این ولایت گردیده است.

گزارش: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.