خصومت های شخصی جان یک باشنده جوند را گرفت

در تازه ترین گزارش ها از ولسوالی جوند یک تن در پی خصومت های شخصی کشته شده است.

یک عضو شورای ولایتی بادغیس با تایید این رویداد می گوید که این فرد قبل از ظهر امروز در روستای قلعه ی جوهر مرکز این ولسوالی آماج یک فرد مسلح غیر مسئول قرار گرفته و جان داد.

محمد فرید اخی زی  عضو شورای ولایتی بادغیس از بازداشت فرد قاتل توسط پولیس خبر می دهد.

به گفته ی اخی زی، این رویداد نیز به گونه ی معمول از خصومت های شخصی آب خورده و بروز میکند.

روستای قلعه ی جوهر در فاصله دو کیلو متری مرکز این ولسوالی موقعیت داشته و تحت نفوذ کامل نیرو های پولیس قرار دارد.

گفتنی است که موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسئول یکی از چالش های عمده ی ست که همواره مردم این ولسوالی با آن دست به گریبان هستند و هر از گاهی از این مردم قربانی می گیرد.

و اما عدم حاکمیت قانون و گاه هم بی باوری مردم نسبت به دستگاه قضایی بر پیچیدگی این چالش سخت افزوده است.

 

خبر: حبیب فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.