نکوهش حمله تروریستی بر گروهی رسانه ای موبی از سوی خبرنگاران بادغیس

شماری از خبر نگاران و مسوولان رسانه های باغیس در یک گرد همایی حمله دیشب  بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ را بشدت تقبیح نموده واین حادثه را یک عمل غیر […]

» ادامه