هشت مامور پولیس ملی در بالامرغاب به طالبان مسلح پیوستند

هشت تن از ماموران پولیس ملی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس صفوف پولیس را ترک نموده و به طالبان مسلح پیوست نمودند. مسوولان محلی در ولایت بادغیس میگویند، این ماموران […]

» ادامه

یک منسوب ارتش ملی در بالامرغاب دو تن از همکاران اش را به قتل رساند

گزارش ها از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس حاکیست از آن است که یک منسوب ارتش ملی با حمله بر همکاران اش دو تن آنان را کشته است. یک منبع ارتش ملی در […]

» ادامه