دو طالب مسلح و یک مامور پولیس ملی در آبکمری کشته شدند

بر اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد وابسته به مخالفان مسلح؛ هشت تن از افراد دو طرف کشته و زخمی شدند.

» ادامه