بالاگرفتن انتقاد شهروندان از معامله حکومت با محاسن سفیدان پس از به قتل رسیدن بی بی

شماری از شهروندان قلعه نو از آنچه اعتماد دولت بر محاسن سفیدان و بزرگان قومی می خوانند سخت انتقاد دارند. این انتقادات در حالی بالا میگرند که اواخر هفته گذشته […]

» ادامه
1 2