خصومت های شخصی جان یک باشنده جوند را گرفت

در تازه ترین گزارش ها از ولسوالی جوند یک تن در پی خصومت های شخصی کشته شده است. یک عضو شورای ولایتی بادغیس با تایید این رویداد می گوید که […]

» ادامه