انتقاد شهروندان قلعه نو از نبود ” فضای سبز ” در نقشه جدید شهری

شماری از شهروندان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از عدم در نظر گیری محل های سبز وتفریحی در تطبیق ماستر پلان جدید این شهر انتقاد نموده و اداره شهرداری را در این زمینه به کم توجه ی متهم می سازند.

این شهروندان مدعی اند که در حال حاضر هیچ محل سبز و پارک تفریحی در این شهر وجود نداشته و اداره شهرداری در نقشه جدید قلعه نو که درحال تطبیق و اجرا می باشد؛ نیز برای ایجاد فضای سبزی محیط و محل در نظر نگرفته است.

عبدالغفور یک تن از این شهروندان می افزاید که؛ آنان امیدوار بودن در ماستر پلان جدید شهر قلعه نو فضای سبز و محلات تفریحی در گوشه و گوشه شهر در نظر گرفته شود ولی طوریکه دیده میشود ریاست شهرداری در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است.

عبدالغفور؛ موجودیت محیط و محل های سبز را در داخل شهر ها یک نیاز اساسی و مبرم دانسته و می افزاید که شهروندان قلعه نو همواره از این رهگذر محروم بوده اند.

وی اضافه می کند که شهروندان قلعه نو ناگزیر جهت تفریح دماغی و مطالعه به فارم تحقیقاتی شگوفان مربوط ریاست زراعت این ولایت میباشد، بروند.

فارم شگوفان ریاست زراغت، آبیاری ومالداری بادغیس در غرب شهر قلعه نو مرکز این ولایت واقع میباشد که گفته میشود اداره زراعت از این فارم در فعالیت تحقیقات خویش استفاده می برد.

این شهروندان از اداره شهرداری قلعه نو می خواهند؛ قبل از تطبیق کامل ماستر پلان شهری در این شهر (قلعه نو) اقدام های لازم را جهت ایجاد محل/ محلات سبز در نظر بگیرد.

در همین حال مسوولان در ریاست شهرداری قلعه نو انتقاد شهروندان این شهر را بجا توصیف نموده و می افزایند که آنان به دلیل کمبود جای نتواسته اند محل/ محلات را برای ایجاد فضا سبز در نظر بگیرند.

ابوبکر فرستان شهردار قلعه نو میگوید؛ ریاست شهرداری قلعه نو در نظر دارد، یک پارک تفریحی را در پلان شهری قلعه نو اضافه نمایند و کار ساخت آنرا نیز در آینده نزدیک روی دست بگیرند

وی اضافه نمودکه؛ قرار است این پارک در ناحیه دوم شهر قلعه نو اعمار شود و زمین از ملکیت های شخصی از سوی اداره شهرداری خریدار شود.

اما کارشناسان نبود محلات سبز و تفریحی را در به چالش کشیدن محیط زیست تاثیرگذاردانسته و می افزایند که دولت باید در این ارتباط به توجه به آلوده شدن محیط زیست اقدامات لازم را انجام دهد.

محیب الله صمیم یک تن ازکارشناسان میگوید؛ داشتن پارک های تفریحی ومحلات سبز را در شهرها با اهمیت عنوان نموده و اضافه میکند که؛ داشتن پارک های تفریحی از امراض گوناگون و آلوده شدن هوا جلوگیری می نماید.

وی اضافه می نماید که نبود زمین از سوی اداره شهرداری نمیتواند دلیل قانع کننده باشد و دولت در زمینه مکلف است تا بخاطر شهروندان محل های سبز و تفریحی را ایجاد نماید.

گزارش : محمد یعقوب” انیس”

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.