حمایت شورای علمای بادغیس از حکومت وحدت ملی

شورای سرتاسری علمای بادغیس امروز(چهار شنبه) در مقر ریاست ارشاد حج و اوقاف بادغیس طی محفلی حمایت شان را از نظام، دولت، پروسه صلح و نیرو های امنیتی اعلان نمودند.

» ادامه