جغل اندازی یک سرک روستایی به ارزش 72 میلیون افغانی در بادغیس

ریاست توسعه روستایی ولایت بادغیس از افتتاح و تکمیل کار ساخت یک سرک به ارزش 72 میلیون افغانی در ولسوالی آبکمری این ولایت خبر میدهد.

» ادامه