بازداشت پنج طالب مسلح در ولسوالی آبکمری

ولسوال آبکمری از بازداشت پنج فرد وابسته به طالبان مسلح همراه با جنگ افزارهای دست داشته آنان در مربوطات این ولسوالی خبر میدهد.

عبدالعظیم کریمی ولسوال آبکمری میگوید؛ این افراد پیش از چاشت امروز (یکشنبه) از روستای موسوم به سیاه تری این ولسوالی از سوی باشندگان محل که در حمایت از دولت قرار دارند؛ بازداشت گردیدند.

آقای کریمی افزود که فرمانده این افراد ملا صاحب داد نام داشته که وی نیز در میان بازداشت شدگان میباشد.

ولسوال آبکمری گفت؛ افراد مذکور باشندگان آبکمری محسوب شده که از نزدیک به دو سال در صفوف طالبان و مخالفان مسلح قرار دارند.

براساس اظهارات ولسوال آبکمری؛ از نزد این افراد؛ شش میل جنگ افزار نوع کلاشینکف و یک میل جنگ افزار نوع ماشیندار ثقیل (پیکا) بدست آمده است.

گفته میشودکه؛ این گروه شامل 7 نفر بوده اند که دو تن آنان قادر به فرار گردیدند.

طالبان تا اکنون در پیوند به تایید و یا رد بازداشت همکاران شان در آبکمری ابراز نظری ننموده اند.

روستای سیاه تری در فاصله 15 کیلومتری غرب مرکز ولسوالی آبکمری و در داخل جنگل پسته موقعیت داشته که طالبان مسلح در آن حضور گسترده دارند.

خبر : محمد یعقوب

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.