حمایت شورای علمای بادغیس از حکومت وحدت ملی

شورای سرتاسری علمای بادغیس امروز(چهار شنبه) در مقر ریاست ارشاد حج و اوقاف بادغیس طی محفلی حمایت شان را از نظام، دولت، پروسه صلح و نیرو های امنیتی اعلان نمودند.

در این محفل که شماری زیادی از علمای بادغیس اشتراک داشتند روی تحکیم صلح و ثبات در جامعه و یک پارچگی مردم تاکید نموده و نقش علمای دین را در اتحاد و اتفاق مردم برای امر باز سازی و رفاه عامه مهم و ارزنده خواندند.

علمای این نشست همچنان از مخالفین مسلح دولت خواستند که به پروسه صلح بپیوندند و از جنگ دست بکشند زیرا به گفته آنان جنگ راه حل نیست.

مولوی علا الدین کریمی عضو شورای علما و منشی شورای صلح می گوید؛علما منحیث وارثین انبیا با تمسک به آیات قرآنی در برقراری و تحکیم صلح نقش برازنده ی دارند.

وی برگزاری این دسته از محافل را در بر قراری صلح مفید خوانده و تدویر این محافل را بهترین پیامی برای اینکه جنگ راه حل در افغانستان نیست میداند.

قاری فضل الحق یک تن دیگر از علما می گوید که؛ جنگ، کشتار افراد بی گناه و ویران کردن مکاتب و مساجد در اسلام مشروعیت نداشته و خلاف موازین اسلامی میباشد.

وی اضافه می نماید؛ کسانی که دست به این چنین جنایات می زنند از خود استقلال نداشته و توسط دست های بیرونی استعمال می شوند.

نامبرده تاکید می ورزد که ؛صلح امر پرودگار است و هر فرد باید در راستای بر قراری صلح کوشش نماید زیرا این یک وجیبه دینی میباشد.

در همین حال رئیس ارشاد حج و اوقاف بادغیس هدف از برنامه ی امروزی را حمایت شورای علمای بادغیس از صدور قطعنامه ی شورای علمای افغانستان بیان می کند.

عبدالحلیم شیخ الاسلامی رئیس حج و اوقاف بادغیس می گوید که؛ ماده های این قطعنامه در قسمت مشروعیت نظام، تامین صلح و امنیت، وحدت و اخوت تمام مردم افغانستان به شمول مخالفین مسلح است.

آقای شیخ الاسلامی از مخالفین مسلح دولت می خواهد تا با پیوستن به پروسه صلح در آبادی کشور سهیم شوند و از جنگ و کشتار افراد بیگناه دست بکشند.

این در حالیست که اعمال مخالفین مسلح دولت همواره از سوی علمای کشور تقبیح شده است.

خبر : محمد یعقوب

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.