گشایش شش پروژه برنامه همبستگی ملی در بادغیس

برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی کشور در ولایت بادغیس از گشایش و به بهره داری شش پروژه عام المنفعه با هزینه نزدیک به 10 میلیون افغانی خبر میدهد.

انجینر محمد هارون انیس مدیر برنامه همبستگی ملی در بادغیس میگوید؛ این پروژه ها شامل اعمار شش باب شبکه آبرسانی آب  آشامیدنی صحی میباشد که از سوی برنامه همبستگی ملی با ده درصد سهم باشندگان محل اعمار گردیده است.

انجینر محمد هارون گفت؛ این پروژه ها در شش روستای شهر قلعه نو؛ مرکز ولایت بادغیس اعمار گردیده که کار ساخت آن دوسال به طول انجامیده است.

مدیر برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی کشور در بادغیس افزود که؛ با تکمیل کار ساخت و گشایش این پروژه ها؛ مشکلات 1773 خانواده محل برطرف گردیده است.

گفته میشود که برنامه همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی کشور از ۸ سال به اینطرف در بادغیس به فعالیت آغاز نموده و تا اکنون بیش از ۱۴۰۰ پروژه عام المنفعه را در مرکز و ۵ ولسوالی دیگر این ولایت تطبیق نموده است.

خبر : حبیب الله فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.