شکایت باشنده گان مورچاق از حضور طالبان مسلح در این منطقه

شماری از باشنده گان منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب طی تماس تلیفونی با رادیو نریمان از بسته بودن دکاکین در این منطقه شکایت دارند.

» ادامه