دختر دوازده ساله ی در ولسوالی قادس توسط پدرش به قتل رسید

خشونت ها در برابر زنان این بار جان دختر دوازده ساله ی را در ولسوالی قادس بادغیس گرفت. گزا رش ها از ولسوالی قادس حاکی ست که دختر دوازده ساله […]

» ادامه