رهایی دو مامور پولیس از بند طالبان در ولایت بادغیس

طالبان مسلح در ولایت بادغیس، دو مامور پولیس این ولایت را که در حدود یک ماه پیش  از ساحه جنگل پسته با خود در جای نامعلومی منتقل نموده بودند آزاد […]

» ادامه