کشته شدن یک باشنده قادس توسط سه فرد مسلح غیر مسوول

گزارش ها از ولسوالی قادس بادغیس حاکی است که یک نفر توسط افراد مسلح غیرمسوول در این ولسوالی به قتل رسیده است.

» ادامه