انفجار بالون گاز در بادغیس دو دختر نوجوان را شدیداً زخمی ساخت

مسوولان محلی از مجروح شدن دو عضو یک خانواده در نتیجه انفجار یک عدد دبه / بالون گازی در بادغیس خبر میدهند.

» ادامه