شکایت باشنده گان مورچاق از حضور طالبان مسلح در این منطقه

شماری از باشنده گان منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب طی تماس تلیفونی با رادیو نریمان از بسته بودن دکاکین در این منطقه شکایت دارند.

این باشنده گان میگویند که؛ از پنچ روز بدین سو به دلیل حمله طالبان مسلح بالای پاسگاه های پولیس مرزی دکان های آنان بسته بوده و مردم از خانه های شان بیرون شده نمیتوانند.

آنان اضافه می نمایند؛ طالبان مسلح اجساد دو تن از نیروهای پولیس مرزی را که در میدان نبرد باقی مانده بودند در داخل بازار به دار آویختند که  مردم محل از این حالت کاملاً دچار وحشت شده اتد.

آنان از دولت خواهان توجهی جدی در این ارتباط میباشند.

در همین حال مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس بسته بودن دکان های بازار منطقه مورچاق را تائید نموده و اضافه می نمایند که شب گذشته نیروهای پولیس مرزی مستقر در این منطقه به کمک ارتش ملی توانستند داخل بازار شوند و طالبان را بیرون نمایند.

ضیاالدین اکازی سرپرست ولسوالی بالامرغاب میگوید؛ بازار منطقه مورچاق از یک سال بدین طرف به دست طالبان مسلح بوده که در حال حاضر نیروهای امنیتی در این بازار جابجا شده و هیچ مشکلی وجود ندارد و مردم میتواند به کار و مشغله ی خود ادامه دهند.

سرپرست ولسوالی بالامرغاب از به دار آویختن دو مامور پولیس مرزی توسط طالبان مسلح ابراز بی خبری نموده است.

درگیری طالبان مسلح با پولیس مرزی و ارتش ملی در منطقه مورچاق ولسوالی بالامرغاب وارد پنجمین روز شده است.

خبر : عبدالقادر

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.